Size bir telefon kadar yakınız
0 541 208 56 44
Dil Seçin
tren
Dil Seçin
tren

Alüminyum Hurda Fiyatı 2024

32 görüntülenme
Alüminyum Hurda Fiyatı 2024

Alüminyum, günümüzde en çok kullanılan metallerden biridir ve bu durum, alüminyum hurdalarının ekonomik değerini artırmaktadır. Alüminyum hurda fiyatları, birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bu bölümde, alüminyum hurda fiyatlarını etkileyen faktörler, fiyat dinamikleri ve bu metallerin ekonomiye olan katkıları hakkında ayrıntılı bilgiler sunacağız.

Fiyatları Etkileyen Ana Faktörler

 1. Dünya Piyasalarındaki Alüminyum Fiyatı: Alüminyumun uluslararası piyasalardaki fiyatı, hurda fiyatlarını doğrudan etkiler. Londra Metal Borsası (LME) alüminyum fiyatları, bu bağlamda önemli bir gösterge olarak kabul edilir.
 2. Arz ve Talep Dengesi: Yerel ve uluslararası piyasalardaki alüminyum talebi ile hurda arzının dengesi, fiyatları etkileyen önemli bir faktördür.
 3. Kalite ve Saflık: Hurda alüminyumun kalitesi ve saflığı, fiyatlandırmada belirleyici bir rol oynar. Yüksek saflıkta ve az işlenmiş hurda, daha yüksek fiyatlarla alıcı bulabilir.
 4. İşleme ve Geri Dönüşüm Maliyetleri: Hurda alüminyumun işlenmesi ve geri dönüştürülmesi sırasında ortaya çıkan maliyetler, hurdanın nihai fiyatını etkiler.

Türkiye’de Alüminyum Hurda Fiyatları

Türkiye, alüminyum hurda ithalatı ve geri dönüşümünde önemli bir merkezdir. Türkiye’deki alüminyum hurda fiyatları, yukarıda belirtilen uluslararası ve yerel faktörlerin yanı sıra, Türk Lirasının döviz kurları karşısındaki performansı gibi ekonomik koşullardan da etkilenir.

Fiyatlardaki Trendler ve Gelecek Beklentileri

Son yıllarda, alüminyum hurda fiyatları genel bir artış eğilimi göstermektedir. Bu trend, alüminyumun otomotiv ve inşaat sektörleri başta olmak üzere birçok alanda tercih edilmesiyle güçlenmektedir. Ayrıca, çevresel sürdürülebilirlik adına yapılan yatırımlar da alüminyum hurda talebini artırmakta ve fiyatları olumlu yönde etkilemektedir.Alüminyum hurda fiyatları, küresel ve yerel ekonomik koşulların yanı sıra, sektörel talep ve arz dengeleri gibi bir dizi faktöre bağlıdır. Türkiye, alüminyum hurdalarının geri dönüşümünde önemli bir rol oynayarak, hem ekonomiye katkıda bulunmakta hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamaktadır. Alüminyum hurda sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, piyasaları yakından takip ederek, en uygun fiyatlandırma stratejilerini belirlemelidir.

Alüminyum Hurda Ankara Satış İşlemleri

Ankara, Türkiye’nin en büyük şehirlerinden biri olarak, alüminyum hurda ticaretinin önemli merkezlerinden biridir. Şehirdeki sanayi faaliyetlerinin çeşitliliği ve yoğunluğu, alüminyum hurdaların hem toplanması hem de işlenmesi açısından büyük bir potansiyel sunar. Bu bölümde, Ankara’daki alüminyum hurda satış işlemleri, satış yapmadan önce dikkat edilmesi gereken noktalar ve satış sürecinin nasıl işlediğine dair bilgileri paylaşacağız.

 1. Hurda Toplama ve Ayırma: Alüminyum hurdalar, çeşitli kaynaklardan toplanır. Bu kaynaklar inşaat alanları, otomobil parçaları, ev eşyaları veya endüstriyel atıklar olabilir. Toplanan hurdalar, türlerine göre ayrılır ve değerlendirme için hazırlanır.
 2. Değerlendirme ve Fiyatlandırma: Hurdalar, içeriklerine ve kalitelerine göre değerlendirilir. Ankara’daki hurdacılar genellikle güncel piyasa fiyatlarını takip ederek, hurdaların kilo veya ton başına fiyatını belirler.
 3. Satış ve Nakliye: Fiyatlandırma sonrası, hurda sahipleri ile alıcılar arasında satış anlaşması yapılır. Anlaşma koşullarına göre, hurdaların nakliyesi genellikle alıcı tarafından sağlanır.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

 • Güncel Fiyat Bilgisi: Satış yapmadan önce, alüminyum hurda fiyatlarının güncel bilgilerini edinmek önemlidir. Bu, adil bir fiyatla satış yapılmasına olanak tanır.
 • Güvenilir Alıcılar: Ankara’da çok sayıda hurdacı firma bulunmaktadır. Güvenilir ve lisanslı firmalarla çalışmak, satış sürecinin sorunsuz ilerlemesini sağlar.
 • Sözleşme ve Kayıt: Satış işlemleri sırasında, tüm koşulların yazılı bir sözleşme ile belgelenmesi ve resmi makbuzların alınması önemlidir. Bu, herhangi bir anlaşmazlık durumunda referans noktası oluşturur.
Hurda TürüYeni Fiyat (TL/Kg)
Hurda Alüminyum52,76 TL/Kg
Ofset Matbaa Kalıbı58,15 TL/Kg
Profil Alüminyum50,75 TL/Kg
Alüminyum Talaş40,83 TL/Kg
Jant Alüminyum60,84 TL/Kg

Ankara’da alüminyum hurda satış işlemleri, hem satıcılar hem de alıcılar için karlı fırsatlar sunmaktadır. Sürecin etkili bir şekilde yönetilmesi, piyasa bilgisine sahip olunması ve güvenilir iş ortakları ile çalışılması önem taşır. Bu sayede, alüminyum hurdaların geri dönüşümü ekonomik değer kazanırken, çevresel sürdürülebilirlik de desteklenmiş olur.

Alüminyum Hurda Geri Dönüşümü Aşamaları

Alüminyum hurda geri dönüşümü, hem ekonomik değeri yüksek hem de çevresel açıdan önemli bir süreçtir. Bu süreç, kullanılmış alüminyum malzemelerin toplanmasından başlayıp, yeni ürünlerin üretimine kadar uzanır. Alüminyumun geri dönüştürülmesi, doğal kaynakların korunmasına yardımcı olurken, enerji tasarrufu sağlar ve sera gazı emisyonlarını azaltır. Aşağıda, alüminyum hurda geri dönüşümünün temel aşamalarını inceleyeceğiz.

1. Toplama ve Sınıflandırma

 • Toplama: Geri dönüşüm süreci, kullanılmış alüminyum malzemelerin toplanmasıyla başlar. Bu malzemeler, evlerde, iş yerlerinde, inşaat alanlarında ve endüstriyel faaliyetlerde ortaya çıkan hurdalardır.
 • Sınıflandırma: Toplanan hurdalar, içeriklerine ve kalitelerine göre ayrılır. Alüminyum, diğer metallerden ve kirliliklerden ayıklanır. Bu aşama, geri dönüşüm sürecinin verimliliğini artırır.

2. Ön İşleme

 • Temizleme: Hurda alüminyum, üzerindeki yağ, boya ve diğer yabancı maddelerden arındırılır. Bu işlem, eritme sırasında oluşabilecek kirliliği ve enerji tüketimini azaltır.
 • Kırma ve Öğütme: Büyük hurda parçaları, işlenmesi daha kolay hale getirmek için küçük parçalara ayrılır. Bu aşama, malzemenin daha homojen bir şekilde eritilmesine olanak tanır.

3. Eritme

 • Eritme Fırınları: Ayrıştırılan ve temizlenen hurda alüminyum, yüksek sıcaklıkta eritilir. Bu işlem sırasında, alüminyum oksitlerin azaltılması için çeşitli katkı maddeleri kullanılır.
 • Enerji Tasarrufu: Alüminyumun eritilmesi, yeni alüminyum üretimine kıyasla çok daha az enerji tüketir. Bu, geri dönüşümün ekonomik ve çevresel avantajlarını artırır.

4. Döküm ve Şekillendirme

 • Döküm: Eritilen alüminyum, kalıplara dökülerek istenilen şekillerde katılaştırılır. Bu, levhalar, çubuklar veya özel profil üretimi şeklinde olabilir.
 • Soğutma ve Son İşlemler: Katılaşan alüminyum, soğutulur ve son ürünün kalitesini sağlamak için çeşitli işlemlerden geçirilir. Bu işlemler arasında kesme, delme ve yüzey işlemleri bulunur.

Alüminyum hurda geri dönüşümü, sürdürülebilir bir ekonomi ve çevre için kritik öneme sahiptir. Bu süreç, doğal kaynakları korur, enerji tasarrufu sağlar ve atık miktarını azaltır. Ayrıca, geri dönüşümle elde edilen alüminyum, kalitesi itibarıyla yeni üretilen alüminyumdan farksızdır ve çeşitli uygulamalarda yeniden kullanılabilir.

GÖNDER
Merhaba,
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Call Now Button